18. 4. 2024

Ryby na souši

Nedávno tu diskusí proběhla myšlenka o Svrchované Vůli, entitě, která bez ohledu na pomíjivé a nedokonalé lidské zákony trestá absolutně spravedlivě. Rozumějte prosím správně: spravedlivě podle měřítek svých, nikoli lidských.

Týřov

 V diskusi ke krásnému článku pana Jana z Lesů a na Helvajzu tu byl nedávno zmíněn hrad Týřov. Občas se k němu vypravíme, naposledy letos v říjnu, jednoho slunného všedního dne.

Ach, ten češtin

Ve vlídném komentáři k článku o vytrativším se obrozeneckém duchu psal Alef o pláči na špatném hrobě. I tento text bude steskem sice odůvodněným, ale na stejně nesprávném místě. Vem to nešť.