20. 5. 2024

Pláž

Příliv dostoupí vysoko a voda se pak vydá na zpáteční cestu; místa, ktera pro tuto chvíli náleží vodě, nakrátko zase opanuje souš – a celý koloběh se bezpočtukrát zopakuje, jako se opakuje od pradávna až do konce časů.